Pečujte o obsah Vašeho bazénového zařízení

0 Comments

Jako majitel bazénu jistě dobře víte, o kvalitě vody rozhoduje jeden velmi důležitý parametr a tím je hodnota PH vody ve Vašem bazénovém zařízení. Tuto hodnotu byste měli pravidelně kontrolovat za pomocí kvalitního testeru a to nejen v průběhu koupací sezóny, ale také na jejím začátku a samozřejmě i na jejím konci.

Jak jste již zřejmě pochopili, úprava PH vody by měla proběhnout už při prvním napouštění Vašeho bazénu a dále byste tuto kontrolu měli provádět alespoň každý týden a v horkých letních dnech či při větším využití bazénu i častěji. Tuto kontrolu můžete provádět za pomocí testerů, které naleznete v naší nabídce a to v kapkové či tabletové formě. V každém balení naleznete barevnou škálu, díky které poznáte, v jakém stavu se Váš bazén nachází a jestli je potřeba zasáhnout a použít některý z přípravků na srovnání hodnot PH vody.
V případě zvýšených hodnot tohoto faktoru se Vám mohou v bazénu objevovat zelené či hnědé řasy, což znamená, že chlorové přípravky, které do bazénu dáváte, špatně fungují a to všechno je zapříčiněno pouze tím, že jsou zvýšeny hodnoty tohoto faktoru. V tomto případě je zapotřebí použít přípravek ke snížení těchto hodnot.
V případě snížených hodnot tohoto faktoru se může stát, že voda vykazuje více či méně kyselou reakci a tím pádem může způsobovat rezivění některých kovových částí Vašeho bazénového zařízení. Zde je zapotřebí vyžít přípravku ke zvýšení těchto hodnot. Hodnoty PH vody se musí prostě pohybovat v předem stanových správných výškách.

Proto k péči o Vaše bazénové zařízení nepotřebujete pouze nějaký chlorový přípravek k dostatečné dezinfekci, ale také kvalitní testery pro kontrolu a samozřejmě přípravky pro snížení či zvýšení hodnot PH vody a spoustu dalších potřebných přípravků, které všechny najdete v naší rozmanité nabídce bazénové chemie ve vysoké kvalitě a za velmi příznivých cenových podmínek.