Jak vypadá podnikatelský plán?

0 Comments

Než začnete psát ,je potřeba se zamyslet nad několika základními otázkami: Co děláme? Pro koho to děláme? Jak to děláme? Kde to děláme? A proč chceme vůbec podnikat?
Podnikatelský plán je zhotovován start-upy i existujícími společnostmi, a to zejména pro investory, banky a majitele samotné.
ruka a podnikatelský plán.jpg
Mělo by se v něm objevit těchto 8 částí:
1. Popis společnosti
2. Management a tým
3. Popis produktu nebo servisu a jak daná věc funguje
4. Analýza trhu
5. Konkurence
6. Marketingová strategie, marketingový plán
7. Finanční plán
8. Potenciální rizika a potenciální zisky

V plánu se zamýšlíme také nad tím, v jaké fázi naše firma je, kam s ní míříme, a jak se tam chceme dostat.
Poté je dobré si stanovit cíle. Krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé jsou typicky naplánovány na 6 až 12 měsíců dopředu a dlouhodobé jsou plánovány na 1 až 5 let.
Společně s plánováním cílů je důležité se zamyslet nad hlavními milníky, podle kterých také můžeme poznat, jak se nám daří. Těmito milníky mohou být například: počet zákazníků, počet partnerů, s kterými spolupracujeme, výše obratu atd.
Hodnoty a vize jsou další součástí podnikatelského plánu. Hodnoty jsou něco, podle čeho bude naše firma fungovat a na základě čeho bude přijímat, nebo vyhazovat zaměstnance. Vize je to za čím si jdeme po celou dobu našeho podnikání. Dalo by se to nazvat také jako snaha o lepší svět pro naše zákazníky.
Díky podnikatelskému plánu získáme lepší přehled o konkurenci. Takto můžeme zjistit nějaké díry na trhu, které bychom mohli využít a zapůsobit tak svou originalitou, kterou by zákazník jistě ocenil.
pořad jednání.jpg
Také je potřeba se zamyslet nad tím, jak budeme platit svoje zaměstnance, a co od nich budeme požadovat. Kromě placení zaměstnanců je neméně důležité, jestli a jak velký podíl budeme nabízet ve firmě.
Pokud budeme plán vytvářet i pro investory, je samozřejmě na místě popsat poutavě náš produkt nebo službu. Určitě by se v této části měly objevit informace o tom, jak náš produkt nebo služba funguje, v čem jsme lepší než konkurence, jestli máme produkt patentovaný, kde a jak ho vyrábíme atd.