Dle stanov tohle nemůžete

0 Comments

Složité procedury, kvalifikované většiny při hlasování a nejrůznější oplétačky okolo – chcete-li, aby vaše družstvo bylo dostatečně konkurence schopné, aktivní, rychlé a dobře se s ním jednalo, je třeba, aby i samotné stanovy takový postup svým členům nebo jednajícím členům umožňovalo. Není nic horšího, než když zmeškáte dobrou příležitost jenom kvůli tomu, že jste si ujednali trojí hlasování o jedné věci – přece jen, obchodní partneři čekat rozhodně nebudou a pokud vidí, že právnická osoba není schopna dostatečně reagovat, jsou to pro ně akorát vyhozené peníze.
souhlas a propiska.jpg
1) Firma a sídlo
Firma je název, pod kterým bude právnická osoba (družstvo) vystupovat navenek směrem k dalším subjektům trhu – je třeba originálního a nezaměnitelného. Sídlo může být kdekoliv, klidně u jednoho z členů doma, ale musí být písemně doložený souhlas a důvod užívání těch a těch prostor.

2) Předmět podnikání
Primárně je družstvo zakládáno na podporu svých členů či třetích osob, může zde však být zcela a pouze obchodní zájem spolu s tím, co vlastně to družstvo bude dělat – zde je třeba orientovat se dle živnostenského zákona, opatřit si danou živnost (je-li to třeba) a povolení k provozování živnosti, případně další podmínky mohou být dány dalšími zákony.

3) Výše vkladu a vstupního vkladu
Ve stanovách musí být jasné, kolik platí členové při vstupu do společnosti, jakou výši, jestli peněžitými prostředky či nikoliv.

4) Způsob svolání členské schůze a rozhodování na ni
5) Počet členů představenstva a kontrolní komise + délka funkčního období
6) Podmínky vzniku členství
Zde se mohou členové opravdu vyřádit, protože sice se jedná o otevřené společenství osob, členové však mohou ve stanovách upravit, co musí noví členové udělat – možná zde projde podmínka vypití litru piva za 20 sekund.
7) Práva a povinnosti členů družstva a družstva samotného
pracovníci na rukou.jpg
Další odrážky už jsou na samotných členech, mít ale tohle zákonné minimum úplně stačí – nekomplikujte si sobě a svému podnikání zbytečně život. Schválený text stanov musí být formou notářského zápisu, osvědčující průběh ustavující schůze. Přiloženým je také seznam zakladatelů a prohlášení o převzetí jejich vkladové povinnosti.

Pokud tohle shromáždíte na jednu hromadu, máte hotovo a můžete jít družstvo úspěšně zapsat.