Češi a peníze

0 Comments

Fakta hovoří jasně

Finanční gramotnost Čechů bývá považována za průměrnou až podprůměrnou. To, jak jsou Češi schopní hospodařit s penězi, přitom záleží na řadě různých faktorů. Patří mezi ně například vzdělání a s tím často související příjmová skupina. Dále hraje roli náš věk, rodinný stav a bydliště. Z průzkumů vychází, že nejlépe s penězi dokáží hospodařit vysokoškolsky vzdělaní lidé středního věku. Zažitá klišé přitom nabourává zjištění, že co se týče schopnosti správně s penězi zacházet, není v České republice rozdíl mezi ženami a muži.

domácí spoření.jpg 

Co se peněz týče, snaží se většina Čechů myslet do budoucna a část svých příjmů si proto odkládat a šetřit si tak na případné horší časy. Není přitom žádným překvapením, že ne každý má při svých příjmech tu možnost našetřit si nějaké finanční prostředky. Jedná se především o matky samoživitelky či seniory, jejichž příjmy plynou pouze ze starobního důchodu. Průzkumy rovněž ukazují, že Češi mají potíže zorientovat se v oblasti úvěrů a dalších produktech finančního trhu.

 

 prasátko na drobný.jpg

Když se to s financemi opravdu nedaří

Naší nelichotivou vizitkou jsou exekuce. Češi mají největší podíl exekucí na obyvatele EU, kdy téměř desetina Čechů nad patnáct let je exekucí zatížena. A to navzdory rekordně nízké nezaměstnanosti. Je však otázkou, zda má tento výsledek na svědomí neschopnost Čechů správně s penězi hospodařit, nebo zda se jedná o špatně nastavený systém vymáhaní dluhů. V České republice se například neplatí soudní poplatek za vedení exekuce, a to vede ke zneužívání systému.

 

Co s tím?

Řešení stále ještě nedostatečné finanční gramotnosti u obyvatel České republiky by mělo být zahájeno už na základních školách. Nemělo by však spočívat v otrockém učení jednotlivých pojmů s financemi souvisejících, nýbrž podporou správného finančního plánování. Co se týče osvěty dospělých v oblasti finanční gramotnosti, mohou využít vzdělávací program, za kterým stojí Česká bankovní asociace ve spolupráci s dalšími sdruženími působícími na finančním trhu v České republice.