Tak kdo objevil tu Ameriku?

0 Comments

Kdo objevil Ameriku? Asi většina bez zaváhání odpoví, že Kryštof Kolumbus v roce 1492. Tento rok je klíčový, protože tento rok se uvádí jako konec středověku a počátek novověku. Ale byl to skutečně Kryštof Kolumbus. Vždyť on byl přesvědčen, že našel novou cestu do Indie, jen jeho propočty neodpovídali realitě. Proč se indiánům říká indiáni, když Indie se nachází na zcela jiném kontinentu? Protože tak Kolumbus začal nazývat domnělé obyvatele Indie. Takže ano, Kolumbus sice objevil nový světadíl, ale nevěděl o tom, že se jedná o nový světadíl. Lze ho považovat za skutečného objevitele.
 monument valley

Leif Eriksson

Notabene s tím prvenstvím je to také sporné. Protože prvním Evropanem, který vstoupil na americkou půdu, nebyl Kryštof Kolumbus se svými druhy, ale Leif Eriksson a to již v roce 1010.
Leif Eriksson byl viking, mořeplavec a syn Erika Rudého, který kolonizoval Island a Grónsko. Kolem roku 1000 koupil loď a vydal se se svými druhy hledat zemi, kterou na západě spatřil Bjarni Harjolfsson. Propátrali pobřeží Severní Ameriky, přezimovali tam a místo nazvali jako Vinland tedy Země pastvin nebo také Země vína. Během svých plaveb objevil také Helluland dnešní Baffinův ostrov.
 socha svobody

Amerigo Vespuci

A aby toho nebylo málo, do třetice zde máme Ameriga Vespuciho, italského mořeplavce a objevitele, podle jehož křestního jména je pojmenován celý kontinent. Jak to, vždyť Ameriku objevil Kolumbus nebo vlastně Leif Eriksson.
Amerigo Vespuci získal kvalitní vzdělání, ale jinak byl celkem chudý. Proto se vydal s flotilou Alonsa di Hojeda k brazilským břehům. Na této cestě sice nezískal majetek, ale zato získal mořeplavecké zkušenosti. Díky svému matematickému a astronomickému vzdělání se začal živit jako kreslič map. Byl to Amerigo Vespuci, který na základě svých výpočtů jako první pochopil, že se nejedná o nějaký indický ostrov, ale o zcela nový neznámý světadíl.